Neděle, 19. květen 2019
Hosté chatu s osobností
Přihlášení

Zapomenuté heslo


Chat #32 - Mgr. Antonín Vítek, CSc.

Datum: 12.02. 2010

Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor organická chemie. Známý je však zejména svým zájmem o kosmonautiku, ve které patří mezi nejpřednější české znalce a popularizátory, často vystupuje nebo je citován ve sdělovacích prostředcích. V roce 2008 získal Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka a o rok později cenu Littera Astronomica. Chat proběhne 12. února od 20 hodin.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: